1. Tu Viện Thánh Giá Lưu Mỹ - Vinh
 2. Ḍng Mến Thánh Giá Đà Lạt
 3. Chủng Viện Thánh Nicolas Phan Thiết 
 4. Đại Chủng Viện Xuân Lộc
 5. Ḍng Mến Thánh Giá Tân An
 6. Ḍng Nữ Đaminh – Phú Cường
 7. Ḍng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
 8. Tu Viện Mến Thánh Giá Hướng Phương - Vinh
 9. Ḍng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 10. Tu Hội Thừa Sai Phúc Âm - Thủ Đức
 11. Ḍng Mẹ Thăm Viếng  - Bùi Chu
 12. Ḍng Trinh Vương Liên Thụy - Bùi Chu
 13. Ḍng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu
 14. Tu Hội Emmanuel - Hải Pḥng
 15. Ḍng Nữ tu Thừa Sai Bác Ái - Vinh
 16. Ḍng Nam Thừa Sai Bác Ái - Vinh
 17. Ḍng Đaminh Bùi Chu
 18. Tu Viện Mến Thánh Giá Vạn Lộc- Vinh
 19. Tập Viện Xă Đoài Mến Thánh Giá - Vinh
 20. Tu Viện Thừa Sai Bác Ái Đạo Đồng - Nghệ An
 21. Tu Viện  Thừa Sai Bác Ái Đồng Kén - Nghệ An
 22. Tu Viện  Thừa Sai Bác Ái Nguyệt Lăng - Nghệ An
 23. Tu Viện Mến Thánh Giá Quy Chính - Nghệ An
 24. Tu Viện Mến Thánh Giá Chân Thành - Hà Tĩnh
 25. Tu Viện Mến Thánh Giá Nghĩa Yên - Nghệ An
 26. Ḍng Đaminh Xuân Ḥa -  Bắc Ninh
 27. Ḍng Kitô Vua - Vĩnh Long
 28. Tu Viện Mến Thánh Giá Trang Nứa- Nghệ An
 29. Ḍng Mến Thánh Giá Xă Đoài - Vinh
 30. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải - Vũng Tầu
 31. Ḍng Mến Thánh Giá Bà Rịa
 32. Ḍng Thánh Tâm - Huế
 33. Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế - B́nh Thuận
 34. Ḍng Mến Thánh Giá Phủ Cam - Huế
 35. Ḍng Đa Minh Thái B́nh
 36. Ḍng Khiết Tâm Đức Mẹ - Nha Trang
 37. Tu Đoàn Thánh Phaolô Sàig̣n
 38. Ḍng Thánh Anton Padua -Vinh
 39. Ḍng Thánh Gia - Long Xuyên
 40. Ḍng Đức Maria Nữ Vương Ḥa B́nh Banmêthuột
 41. Ḍng Con Đức Mẹ Nam Vang - Phú Cường
 42. Ḍng con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế
 43. Ḍng Thánh Thể Đồng Nai
 44. Tu Hội Chúa Giêsu Sàig̣n
 45. Tu Xá Thánh Giuse Ḍng Đa Minh Thái Binh
 46. Tu Viện Thừa Sai Bác Ái G̣ Vấp
 47. Tu Viện Thừa Sai Bác Ái Quảng B́nh
 48. Ḍng Mến Thánh Gía Nha Trang