Ḍng Mến Thánh Giá Lưu Mỹ - Nghệ An - Vinh 

Hội Ḍng Mến Thánh Giá Vinh nằm trên 3 tỉnh. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B́nh

Hội Ḍng Mến Thánh Giá Vinh gồm 8 cộng Đoàn đó là:

1.Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương. ( Quảng B́nh)

2.Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành.( Hà Tĩnh)

3.Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Trang Nứa. ( Nghệ An)

4.Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên.( Hà Tĩnh)

5.Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Lưu Mỹ.( Nghệ An)

6. Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Quy Chính.( Nghệ An)

7. Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc.(Nghệ An)

8. Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Xă Đoài là nhà Mẹ( Nghệ An)

Ngoài ra có rất nhiều cộng đoàn nhỏ thuộc hội ḍng Vinh.

Cộng Đoàn Lưu Mỹ được thành lập năm 1774

Chúng con  mỗi Cộng Đoàn đều tự túc cho nguồn kinh tế riêng, và tự đào tạo các dự tu (đệ tử) . Riêng Tu Viện Mến Thánh Giá Lưu Mỹ chúng con có tất caû 96 người. Trong đó có 20 chị khấn già mất sức lao động, 30 người khấn trẻ đi phục vụ các giáo xứ lân cận và chăm sóc một lớp trẻ mồ côi, khuyết tật tại tu viện. C̣n lại các em dự tu đă tốt nghiệp Phổ thông trung học vừa t́m hiểu ơn gọi, vừa lao động. Một số em được tu viện cho đi học thêm về các ngành  để tương lai cho Hội Ḍng. Tu viện chúng con chủ yếu làm nông nghiệp số người đông nhưng chỉ có 2 mẫu đất để làm hoa màu, ngoài ra không có nghề phụ.

Số Chị em được sai đi phục vụ về: Giáo Lư, tập hát, dạy trẻ, chăm sóc các người già cả,khuyết tật, dạy đàn nhạc cho các em trong Giáo Xứ…v.v. (xin xem một số h́nh ảnh phía dưới).  Tất cả các việc làm của chúng con đều không đ̣i hỏi lương bổng.  Một phần v́ giáo dân đều nghèo, họ cũng không có tập quán trả lương.  Một phần v́ đây là đặc tính của Ḍng.

Mục đích của Ḍng Mến Thánh Giá: Làm sao để đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và dấn thân trọn vẹn cho Đức Kitô bằng việc noi theo con đường khổ giá của Người.

Sứ mạng của Ḍng Mến Thánh Giá: là tiếo nối công cuộc của Đức Kitô bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.  Cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa ĺa Thiên Chúa và cầu xin ơn phúc lành xuống trên Giáo Hội địa phương và toàn cầu.

Đặc tính của Hội Ḍng Mến Thánh Giá: Gắn bó với Giáo Hội địa phương, nhằm bổ túc cho sứ mạng Hàng Giáo Sỹ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu. Chị em được mời gọi sống tinh thần Nazaret trong thái độ kiên tŕ cầu nguyện, thích trầm lặng, chăm chỉ cầu nguyện, việc làm bác ái cụ thể.  Và phát huy những nét riêng của người phụ nữ: đảm đang, trung hậu, quả cảm.

 

H́nh Ảnh Sinh Hoạt